Skip to content

7 manieren om je geld te investeren

Investeren is de beste manier om je financiële onafhankelijkheid te halen. Er zijn al ontelbaar veel boeken over geschreven, presentaties over gehouden en interviews over geweest. Als je werknemer bent en je verdient alleen salaris, dan behaal je nooit het resultaat dat mogelijk is als investeerder. Maar met een slim samengestelde investeringsportefeuille zorg je op lange termijn voor rijkdom en mogelijkheden waar je alleen van kan dromen.

Alleen “even investeren” is een utopie. Investeren is een werkwoord en vraagt om inzet, geduld en kennis. Daarom dat we 7 manieren om je geld te investeren op een rij zetten. Daarbij kun je zelf de afweging maken welke manier van investeren bij je past. Zie het als een eerste stap in een goed investeringsbeleid van je eigen zuur verdiende geld.

1. Aandelen

De meest voor de hand liggende categorie van investeren. Aandelen vormen een startpunt in dit verhaal. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat aandelen de beste manier blijven om op de lange termijn financiële vrijheid op te bouwen. Aandelen blijven op nummer 1 staan als het om rendement gaat. Beter dan obligaties, beleggingsfondsen, rentedeposito’s en edelmetaal. Op de lange termijn leveren aandelen gemiddeld 10% rendement op per jaar.

Termijn aandelen: lange termijn.
Risico: gemiddeld

2. ETF (echange traded fund)

Voor de investeerder die geen tijd en of zin heeft om aandelen te selecteren, bestaan er ETF’s. Een ETF is een geselecteerde groep aandelen door de aanbieder van de ETF waar je een deeltje van kan kopen als investeerder. Een groep aandelen heet ook wel een mandje aandelen. Deze ETF’s vind je in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld een ETF S&P 500 volgt 1-op-1 de S&P 500 index. De koers van de ETF volgt daarmee bijna exact de index in koers.

Termijn: lange termijn
Risico: gemiddeld

3. Beleggingsfonds

Net als een ETF heeft een beleggingsfonds de aandelen gekocht waarvan het fonds verwacht dat ze goed presteren. Ook beleggingsfondsen komen in alle soorten en maten voor. Belangrijk verschil met de ETF is dat een beleggingsfonds vaak een actief beleggingsbeleid heeft en zelf afwegingen maakt in haar beleid van investeren. Daarmee zijn de kosten van een beleggingsfonds hoger dan die van een ETF.

Termijn: lange termijn
Risico: gemiddeld

4. Obligaties

Een andere manier om te investeren vormen de obligaties. Deze staan vaak bekend als minder risicovol als bijvoorbeeld aandelen. Dat kan waar zijn, maar dat hoeft beslist niet! Obligaties vormen een lening aan bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. Daarvoor ontvang je een rente die vooraf is vastgesteld en over een bepaalde periode. Deze rente is enkelvoudig, dat wil zeggen dat je ieder jaar dezelfde rente ontvangt over het door jou geleende bedrag.

De koers van een obligatie volgt de marktrente. En daarmee kan de prijs van je obligatie flink dalen en stijgen. Deze rente systematiek verdient veel, heel veel aandacht als je aan obligaties begint. Daarbij komt dat obligaties er ook in alle soorten en maten voorkomen, dus voorkennis op dit gebied is wederom essentieel voordat je start.

Termijn: lange termijn
Risico: gemiddeld tot laag

5. Onroerend goed

Een vaak gehoorde manier om te investeren is onroerend goed. Dit kan op veel manieren. Je kunt zelf een pandje kopen of je kunt een groot vastgoed bedrijf zoeken en daar een aandeel in kopen. Ook hier geldt dat kennis bepaalt of je een goede investering doet of niet.

Termijn: lange termijn
Risico: gemiddeld

6. Crypto valuta

Een redelijk nieuwe manier om te investeren kan crypto valuta zijn. Deze valuta vormen kunnen een onderdeel vormen van een investeringsportefeuille. Vanuit Basisbeleggen.nl hebben wij geen crypto valuta in ons investeringsbeleid. Dit wil echter niet zeggen dat dit nooit geschikt is voor je.

Termijn: kort termijn
Risico: hoog

7. Afgeleide producten

Tot slot heb je diverse afgeleide producten van aandelen. Onder andere opties en turbo’s vallen onder deze categorie. Voor deze categorie geldt dat het risico erg hoog is, maar dat de kans op een extreem rendement ook aanwezig is. Daarnaast kan een weloverwogen gebruik van opties of turbo’s in bepaalde gevallen het risico van je eigen portefeuille verlagen. Deze producten zijn alleen goed toepasbaar indien je er voldoende in verdiept hebt.

Termijn: kort termijn
Risico: hoog

investeringsbeleid

De beste manier om te investeren hangt van veel zaken af. Voor niemand valt er een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe je moet investeren. Dit moet je zelf uit vogelen. BasisBeleggen.nl reikt je gelukkig de handvaten om deze afwegingen goed te maken en je daarbij te helpen waar het nodig is.

Jouw investeringsbeleid hangt af van de mate waarin je risico tolerant bent. Alle investeringsmogelijkheden hebben in het verleden grote uitschieters laten zien in positieve maar ook zeker in negatieve zin. Daarnaast hangt de mate van risicobereidheid samen met je leeftijd en verdiencapaciteit. Zit je dicht tegen je pensioenleeftijd aan dan moet je andere afwegingen maken dan als je 20 bent en net komt kijken. Op lange termijn vormen aandelen een uitstekende belegging, maar op kort termijn kan het een verschrikking zijn. De oorlog in Oekraïne heeft laten zien wat de gevolgen kunnen zijn op de beurs.

Tot slot is je kennis bepalend voor wat je moet gaan doen. Hoe hoger het risico van een investering is, hoe meer tijd je kwijt bent aan het bestuderen van allerlei informatie. Het kiezen van een individueel aandeel vraagt veel tijd als je het zelf wilt doen. Een ETF kan dan prima zijn als je daar totaal geen  behoefte aan hebt. Of neem een abonnement bij BasisBeleggen.nl en laat het huiswerk voor je doen.

Back To Top