Skip to content

DISCLAIMER BASISBELEGGEN B.V.

Deze email is geen beleggingsadvies of gepersonaliseerde aanbeveling in welke vorm dan ook. De email bevat algemene informatie, op basis waarmee jij (op jouw eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Basisbeleggen raadt je aan om zelf advies in te winnen bij derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze email en de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel daarvan verliezen. De waarde van jouw belegging(en) kunnen fluctueren. Basisbeleggen raadt je aan om altijd te beleggen met geld dat je niet direct nodig hebt voor jouw dagelijkse levensonderhoud. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Basisbeleggen is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie die in deze email wordt verstrekt. Daarnaast is Basisbeleggen niet verantwoordelijk voor de inhoud en/correctheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze email. Basisbeleggen is niet verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze email worden doorgezonden op welke wijze dan ook.

Back To Top